Naše aktivity


Naše aktivity môžete sledovať i na sociálnej sieti Facebook na stránke s názvom Centrum sociálnych služieb Fantázia.

Naše úspešné projekty


"Stoličkový výťah"


  Inštaláciu stoličkového výťahu sa nám podarilo zrealizovať vďaka Dotácii na podporu rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR. Cieľom nášho projektu bolo zakúpením a nainštalovaním stoličkového výťahu na schodište z druhého nadzemného podlažia na tretie nadzemné podlažie zariadenia na Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste vytvoriť pre cieľovú skupinu bezbariérový prístup, a to v celej budove zariadenia sociálnych služieb.
  Cieľovou skupinou sú imobilné zdravotne znevýhodnené deti, mladí ľudia, dospelí a seniori umiestnení v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, imobilní žiaci z elokovanej triedy špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste, imobilní klienti špecializovaného sociálneho poradenstva.

  Týmto projektom sme zabezpečili, že budova je úplne bezbariérová. Prístup stoličkovým výťahom na tretie nadzemné podlažie zariadenia v Centre sociálnych služieb Fantázia je zabezpečovaný pravidelne a trvale. Stoličkový výťah prijímateľov sociálnych služieb vyvezie alebo zvezie oboma smermi pri zachovaní maximálneho komfortu.

 

"Sviečkový svet"


  Projektom sa nám podarilo zrealizovať a udržať nový tvorivý krúžok "Sviečkový svet", ktorý prostredníctvom zaujímavej voľnočasovej tvorivej aktivity skvalitňuje a zmysluplne vypĺňa voľný čas našim prijímateľom sociálnych služieb.

Prostredníctvom tohto projektu sa v rámci sociálnej rehabilitácie naši prijímatelia sociálnych služieb pravidelne venujú obľúbenej voľnočasovej aktivite - výrobe sviečok.
  Pre kvalitu života našich prijímateľov sociálnych služieb má veľký význam zmysluplné využívanie voľného času a umelecká tvorba, cez ktorú sa môžu vyjadriť a prináša im radosť, spokojnosť, pocit naplnenia, uvoľnenia a sebarealizácie. Výsledkom ich tvorivého snaženia sú vždy krásne a originálne ručné výrobky.
  Zámer projektu sa nám podarilo zrealizovať vďaka dotácii z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.