Adresy


Adresa pracoviska Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

Centrum sociálnych služieb Fantázia Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Adresa pracoviska Horný Vadičov 54

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Horný Vadičov 54, 024 45

prístupová mapa Kysucké Nové Mesto

prístupová mapa Horný Vadičov

právna forma Centra sociálnych služieb Fantázia: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
IČO: 00632481        DIČ: 2020558045

Režim návštev na pracovisku Horný Vadičov 54, 023 45

Svojich blízkych môžete navštíviť bez objednávania.

Odporúčané návštevné hodiny:

- v doobedňajších hodinách  v čase od 09.30 – do 11.00 hod.,

- v popoludňajších hodinách v čase od 13.00 – do 17.00 hod.

Podmienky pre vstup do zariadenia:

- ak prijímateľ sociálnej služby opúšťa zariadenie za Vášho doprovodu (lekár, návšteva, vychádzka, kostol, oslava a podobne) oznámte to prosím vopred zamestnancom, z dôvodu prípravy dokladov, liekov, oblečenia, hygienických potrieb a podobne.

Ďakujeme :)

Kontakty


Vedenie Centra sociálnych služieb Fantázia

Ing. Mgr. Silvia MARTINČEKOVÁ, MBA
štatutárny zástupca, riaditeľka

Mgr. Peter KVASNICA

vedúci sociálno - výchovného oddelenia, pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

E-mail
Telefón

Mgr. Emília KRÁLIKOVÁ

vedúca technicko - ekonomického oddelenia, pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

E-mail
Telefón

Mgr. Mária ŠUPOLOVÁ

vedúca technicko - terapeutického oddelenia, vedúca pracoviska Horný Vadičov, pracovisko Horný Vadičov

E-mail
Telefón

Bc. Miroslava MINÁROVÁ

vedúca opatrovateľsko - zdravotníckeho oddelenia, pracovisko Horný Vadičov

E-mail
Telefón
Kontatujte nás

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:
BROS Computing, s.r.o.
Miroslav Bros
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
E - mail: brosland@brosland.eu

Aktuálne voľné pracovné pozície

na pracovisko Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste prijmeme inštruktora/ inštruktorku sociálnej rehabilitácie

Výročné správy Centra sociálnych služieb Fantázia

Poradovník žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby