Kontakt na pracoviská


Adresa pracoviska Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto


(korešpondenčná adresa):
Centrum sociálnych služieb Fantázia Belanského 12/8, 024 01
Kysucké Nové Mesto
IČO: 00632481
DIČ: 2020558045

Adresa pracoviska Horný Vadičov 54


Centrum sociálnych služieb Fantázia
Horný Vadičov 54
024 45
IČO: 00632481
DIČ: 2020558045  

právna forma Centra sociálnych služieb Fantázia: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Prístupová mapa pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto


Prístupová mapa pracovisko Horný Vadičov 54Nech sa páči, napíšte nám

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o.

Miroslav Bros

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

E - mail: brosland@brosland.eu


Voľné pracovné pozície v Centre sociálnych služieb Fantázia


... v súčasnosti nemáme žiadne voľné pozície ...

Povinné zverejňovanie a výročné správy Centra sociálnych služieb Fantázia


 Na webových adresách zverejňuje Centrum sociálnych služieb Fantázia zmluvy, faktúry a objednávky podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00632481
https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00632481/zmluvy
https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00632481/faktury
https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00632481/objednavky

Výročné správy Centra sociálnych služieb Fantázia

Poradovník žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby


Nech sa Vám páči, stiahnite si aktuálny poradovník žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby.

Oznamy


Milí príbuzní, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 20. 11. 2022 platí pre pracovisko Horný Vadičov 54 (celoročná pobytová forma) zákaz návštev; z dôvodu výskytu ochorenia COVID - 19. Ďakujeme Vám za porozumenie.