Naše úspešné projekty


"Stoličkový výťah"


  Inštaláciu stoličkového výťahu sa nám podarilo zrealizovať vďaka Dotácii na podporu rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR. Cieľom nášho projektu bolo zakúpením a nainštalovaním stoličkového výťahu na schodište z druhého nadzemného podlažia na tretie nadzemné podlažie zariadenia na Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste vytvoriť pre cieľovú skupinu bezbariérový prístup, a to v celej budove zariadenia sociálnych služieb.
  Cieľovou skupinou sú imobilné zdravotne znevýhodnené deti, mladí ľudia, dospelí a seniori umiestnení v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, imobilní žiaci z elokovanej triedy špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste, imobilní klienti špecializovaného sociálneho poradenstva.

  Týmto projektom sme zabezpečili, že budova je úplne bezbariérová. Prístup stoličkovým výťahom na tretie nadzemné podlažie zariadenia v Centre sociálnych služieb Fantázia je zabezpečovaný pravidelne a trvale. Stoličkový výťah prijímateľov sociálnych služieb vyvezie alebo zvezie oboma smermi pri zachovaní maximálneho komfortu.

 

"Sviečkový svet"


  Projektom sa nám podarilo zrealizovať a udržať nový tvorivý krúžok "Sviečkový svet", ktorý prostredníctvom zaujímavej voľnočasovej tvorivej aktivity skvalitňuje a zmysluplne vypĺňa voľný čas našim prijímateľom sociálnych služieb.

Prostredníctvom tohto projektu sa v rámci sociálnej rehabilitácie naši prijímatelia sociálnych služieb pravidelne venujú obľúbenej voľnočasovej aktivite - výrobe sviečok.
  Pre kvalitu života našich prijímateľov sociálnych služieb má veľký význam zmysluplné využívanie voľného času a umelecká tvorba, cez ktorú sa môžu vyjadriť a prináša im radosť, spokojnosť, pocit naplnenia, uvoľnenia a sebarealizácie. Výsledkom ich tvorivého snaženia sú vždy krásne a originálne ručné výrobky.
  Zámer projektu sa nám podarilo zrealizovať vďaka dotácii z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.